↑ Return to Практика

Разпечатай това Страница

Дизайн на фуги

Кратко ръководство за дизайн и уплътнение на строителни фуги

ВЪВЕДЕНИЕ
Качеството на строителните работи зависи от способността на конструкцията или обшивката на сградата успешно да предотврати навлизането в структурата на влага, студ, атмосферни замърсявания от емисии на CO2 и химическа атака от различни източници като соли. Критичен елемент при поддържането на устойчивостта на сградата на атмосферни условия е изпълнението на фугите в нея. Всички сгради имат фуги и уплътняването им е важно за определянето на цялостната ефективност и устойчивост на структурата.

За да се подсигури успешно приложение, трябва да се следват следните стъпки  :

 • Избор на правилния уплътнител за приложението
 • Дизайн и разбиране за правилния дизайн на фугата
 • Проверка на адхезията на уплътнителя чрез лабораторен и/или практически тест за адхезия
 • Следване на препоръчителните практики за обработка на повърхността и полагане на уплътнителя

ИЗБОР НА УПЛЪТНИТЕЛ
Силиконовите уплътнители може да се формулират така, че да залепват към почти всички широко разпространени строителни материали, включително бетон, естествен камък, тухли, алуминий, стомана и стъкло. Те може да се формулират така, че да са високомодулни структурни уплътнители или нискомодулни атмосфероустойчиви уплътнители с голямо движение. За силиконовите уплътнители  е присъща устойчивостта на повреда от ултравиолетова светлина от слънцето. Те са устойчиви на температурни въздействия когато са изсъхнали при температури от -40°C до +150°C. Уплътнителите може да се формулират така, че да се намали натрупването на замърсявания върху тях и да не позволяват оцветяване на чувствителни порьозни повърхности като мрамор или гранит.
Органичните уплътнители, като полиуретани и полисулфиди се базират на въглероден полимер и нямат трайността на неорганичните уплътнители като силиконовите. Обратно на популярното схващане, уплътнителите с модифицирани силикони (MS) всъщност не съдържат силикон, и следователно дългосрочната им трайност е подобна на тази на органичните уплътнители. Ултравиолетовата светлина на слънцето може да разкъса полимерната верига на органичен уплътнител и да доведе до втвърдяването му и загубата му на способност за движение след няколко години излагане на външни въздействия на сградата. Това деградиране и загуба на способност за движение може да причинят преждевременна повреда на фугата.

Когато обмисляте избора на подходящ уплътнител за Вашата сграда, може да се свържете с нас, за да Ви окажем съдействие според специфичните нужди на Вашият проект.

ДИЗАЙН НА ФУГА
За да може един уплътнител да е така ефективен, както е планиран, фугата трябва да е с такъв дизайн, че да позволява успешно изпълнение. Правилният дизайн на атмосфероустойчивата фуга е описан по-долу. За ново строителство е възможно да се следват тези насоки за дизайна. За проекти за ремонти, възможността да се проектира атмосфероустойчивата фуга е по-ограничена. Следващата информация отчита възможности както за ново строителство, така и за ремонти.

Съществуват няколко основни принципа, които са критични за всякакъв тип дизайн на фугите, при използване на силиконови уплътнители. Този раздел включва преглед на критичните за дизай­на на фугите принципи. При избора на дизайн следните положения трябва да се имат предвид:

 • Във всички случаи, минимално 6 mm уплът­нителна повърхност е необходима, за да се осигури адекватна адхезия.
 • В повечето случаи, минимум 6 mm отвор е необходим, за да е се осигури, че нанасяния от пистолета за силикон уплътнител ще бъде положен във фугата.

Забележка: В някои случаи, където уплътнителят се използва просто като неподвижен пълнител и се полага към едната повърхност, преди двете повърхности да бъдат притиснати заедно, малките размери са приемливи.

 • Еднокомпонентните силиконови уплътни­тели изискват атмосферна влага за пълно втвърдяване. Следователно, фугата трябва да се проектира така, че уплътнителя да не е изолиран от въздуха.
 • В повечето случаи е необходим поддържащ материал, за обратен натиск, осигуряващ омокрянето на адхезионната повърхност от силикона. За целта се препоръчва полиуретаново, полиетиленово или полиолефиново поддържащо въже ~ 25 % по-широко от фугата. Размера зависи от това отворени или затворени са порите на поддържащото въже и според препоръките на производите­ля. Друг поддържащ материал или уплътне­ния за остъкляване трябва да бъдат прове­рени за съвместимост.
 • Главно, трите общи типа поддържащо въже ( полиуретан с отворени пори, полиетилен със затворени пори и газонепропусклив полиолефин) са приемливи при уплътните­лите на Dow Corning със следните изклю­чения:
 • За двойно уплътнени фуги, поддържащото въже за вътрешното уплътнение трябва да е от полиуретан с отворени пори в противен случай вътрешното уплътнение се оставя 7 дни да втвърди преди полагането на външ­ното уплътнение.

ДВИЖЕНИЕ НА ФУГАТА
При всички сгради има нужда от фуги. Независимо от размера и височината на структурата движението на фугата е неизбежно поради различни фактори: промяна на температурата, сеизмични движения, механични деформации, свличане, работни натоварвания, свиване на бетона, движения, предизвикани от влага и грешка на дизайна и строителни допуски. Тъй като фасадните елементи се движат в резултат на въздействието на всички тези различни фактори, елементите трябва да са разделени от фуги, позволяващи разширение, свиване и други движения. Ако не се монтират фуги, това ще доведе до напрежение във фасадните елементи и в крайна сметка до структурни проблеми и евентуална повреда.

Целта на уплътнителите е да запълнят фугата, за да спрат навлизането на вода и въздух. Уплътнителят трябва да функционира така, че да позволява на фасадните елементи да се движат по-свободно, затова той трябва да е гъвкав. Уплътнителят трябва също така да може да прилепва към повърхностите на фугата докато се деформира при движенията. В допълнение той трябва да поддържа разумно ниво на трайност, тъй като повечето сгради са изложени на въздействието на ултравиолетова светлина, топлина, студ, влага и други екологични фактори.

РАЗШИРЕНИЕ / СВИВАНЕ

Атмосфероустойчивите фуги обикновено се движат като се разширяват и свиват. При разширение уплътнителят и линията му на залепване са подложени на напрежение от удължаването на уплътнителя. Адхезията на уплътнителя е важна за ефективността му при разширение. При свиване, уплътнителят ще се деформира и изпъкне от фугата. Деформацията може да причини постоянно свиване в уплътнителя, което може да има вредно въздействие върху дългосрочната му трайност. Производителите на уплътнители класифицират уплътнителите си според способността за движение на базата на поведението им при разширение и свиване. Стойностите на способността за движение, например, обичайно се дават като +/12.5%, +/-25% или +/-50%.

Уплътнявайте, когато повърхността на фугата е студена и ще изпита минимални температурни промени, препоръчително през късния следобед или ранна вечер.

НАПРЕЧНА СИЛА

Атмосфероустойчивите фуги са подложени също така на напречни движения. Обикновено тези движения не са така изискващи като топлинните, тъй като цялостното разширение на уплътнителя е по-малко. Реалното разширение е разликата между първоначалната ширина на уплътнителя и новата му ширина след напречното движение. Това реално разширение може да се използва при дизайна на фугите.

ПРИМЕРИ ЗА ДИЗАЙН НА ФУГИ
Когато се проектират движещи се фуги, следни­те неща трябва да се вземат предвид:

 • Атмосфероустойчивите уплътнители трябва винаги да поддържат минимум 6 mm контакт или повърхност на залепване, за да се осигури правилна адхезия.
 • Ширината на уплътнителя трябва винаги да е минимум 6 mm, за да позволява правилно проникване в повърхността и запълване на фугата. Може да е необходима по-голяма ширина на фугите в зависимост от движението им. По-широките фуги позво­ляват по-голямо движение отколкото тесните.
 • Тристранната адхезия ограничава движени­ето, което фугата може да поеме без да предизвика разкъсване. Тристранното прилепване може да бъде елиминирано чрез добавянето на прекъсваща адхезията лента или поддър­жащо въже. С тристранното прилепване могат да бъдат приети не повече от ±15% движение. Избягвайте тристранна адхезия. Уплътнителят трябва да залепва само за стените на фугата, а не за задната й част.
 • По-тънкия слой уплътнител във фугата (6mm ± 3mm) ще поеме по-голямо движе­ние отколкото дебело нанесения уплътни­тел. Уплътнителите са проектирани да предлагат оптимални качества, когато фугите са оформени като пясъчен часовник.
 • Уплътнителят трябва да се полага в съотношение минимум 2 към 1 ширина към дължина.
 • Дълбочината на уплътнителя над поддържащото въже трябва да е минимум 6 mm.
 • Дълбочината на уплътнителя над поддържащото въже трябва да е максимум 12 mm дори и ако ширината на фугата е по-голяма от 24 mm.
 • Еднокомпонентните уплътнители трябва да са изложени на атмосферна влага, за да се втвърдят. Полагането на уплътнител в напълно скрита фуга не е препоръчително.

ТИПИЧНИ ДИЗАЙНИ НА ФУГИ


ДИЛАТАЦИОННА ФУГА

Ключови моменти Забележка
Размер A – Ширина на фугата  1. Дълбоко положеният уплътнител няма да има същата възможност за движение, като правилно проектираната фуга  
Размер B – Дълбочина на уплътнителя (над поддържащото въже)
 Размер C – контакт на уплътнителя с повърхността на залепване
1. Размери С и А трябва да бъдат най-малко 6mm
2. Отношението А:В трябва да е минимум 2:1. 2. Бавно втвърдяване дължащо се на прекомерната дълбочина на уплътнителя
3. Вдлъбнато обработена повърхност на фугата.
4. Размер B трябва да е между 6 mm до 12 mm

 


ПАНЕЛНА ФУГА

Ключови моменти Забележка
Размер A – Ширина на фугата  1. Дълбоко положеният уплътнител няма да има същата възможност за движение, като правилно проектираната фуга  
Размер B – Дълбочина на уплътнителя (над поддържащото въже)
1. Размер А трябва да бъде най-малко 6mm
2. Отношението А:В трябва да е минимум 2:1. 2. Бавно втвърдяване дължащо се на прекомерната дълбочина на уплътнителя
3. Правоъгълно обработена фуга с вдлъбнати краища
4. Размер B трябва да е между 6 mm до 12 mm

 


ФУГА СЪС ЗАСТЪПВАЩИ СЕ КРАИЩА

Ключови моменти Забележка
Размер A – Ширина на фугата  1. Дълбоко положеният уплътнител няма да има същата възможност за движение, като правилно проектираната фуга  
Размер B – Дълбочина на уплътнителя (над поддържащото въже)
 Размер C – контакт на уплътнителя с повърхността на залепване
1. Размери С и А трябва да бъдат най-малко 6mm
2. Отношението А:В трябва да е минимум 2:1. 2. Бавно втвърдяване дължащо се на прекомерната дълбочина на уплътнителя
3. Вдлъбнато обработена повърхност на фугата.
4. Размер B трябва да е между 6 mm до 12 mm

 


ФУГА ПО ПЕРИМЕТЪР

Ключови моменти Забележка
Размер A – Ширина на фугата  1. Дълбоко положеният уплътнител няма да има същата възможност за движение, като правилно проектираната фуга  
Размер B – Дълбочина на уплътнителя (над поддържащото въже)
 Размер C – контакт на уплътнителя с повърхността на залепване
1. Размери С и А трябва да бъдат най-малко 6mm
2. Отношението А:В трябва да е минимум 2:1. 2. Бавно втвърдяване дължащо се на прекомерната дълбочина на уплътнителя
3. Вдлъбнато обработена повърхност на фугата.
4. Размер B трябва да е между 6 mm до 12 mm

 


ЪГЛОВА ФУГА

Ключови моменти Забележка
1. Размери А и B трябва да бъдат минимум 6mm 1. Размерите А и В са по-малки от 6 mm
2. Трябва да се положи прекъсваща залепва­нето лента или поддържащо въже, ако се предполага движение на фугата фугата е неправилно обработена (не е вдлъбната) навътре
3. Фугата трябва да бъде обработена като се вдлъбне повърхността на уплътнителя навътре 2. Липсва прекъсване на залепването или поддържащ материал, затова фугата няма да поеме движения
4. Размерът С трябва да бъде най-малко 12 mm
5. Минималната дебелина на уплътнителя е 3mm

 


ФУГА МЕЖДУ ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА ОСНОВА

Ключови моменти Забележка
1. Размер А и размер В са по-големи от 6 mm 1. Може да се събере вода по повърхността на фугата, което увеличава вероятността от компрометиране на уплътнението
2. Уплътнителят е подходящо обработен за да се стича водата 2. Труден достъп/контрол на дълбочината на поддържащото въже

 


ФУГА С ПЛИТКО ДЪНО

Ключови моменти Забележка
1. Трябва да се положи прекъсваща залепва­нето лента или поддържащо въже, ако се предполага движение на фугата 1. Липсва прекъсване на залепването или поддържащ материал, затова фугата няма да поеме движения
2. Фугата трябва да бъде обработена като се вдлъбне повърхността на уплътнителя навътре 2. Компрометирана фуга следствие на намалената способност за движение

 


БАНДАЖНО УПЛЪТНЕНИЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ФУГА

Ключови моменти Забележка
1. Размер А трябва да бъде минимум 6 mm 1. Размер А по-малък от 6 mm увеличава вероятността за получаване на недостатъчна адхезия и увеличава възможността за получаване на промеждутък
2. Размер В трябва да бъде най-малко 3 mm до 10 mm 2. Размер В по-малък от 3 mm, увеличава възможността за образуване на мехурчета или празнини при обработването; лоша кохезионна интеграция
3. Прекъсваща залепването лента трябва да се използва за изолация на новия уплътнител от компрометирания органичен уплътнител 3. Липсва прекъсваща залепването лента, увеличава се възможността уплътнението да се разкъса, когато долните повърхности се движат

 


ДВОЙНО УПЛЪТНЕНА ФУГА

Ключови моменти Забележка
1. И двете уплътнения съответстват на общоп­риетите изисквания за движещи се фуги (показани предварително) 1. Ако двете фуги са уплътнени по едно и също време или по приблизително по едно и също, непорестото поддържащо въже ще попречи на достъпа на влага до вътрешната уплътнена фуга, и това уплътнение няма да втвърди
2. Поддържащо въже от разпенен материал с отворени пори се използва за да осигури пълното втвърдяване на първото, вътрешно уплътнение
3. Ако се използва непоресто поддържащо въже, вътрешното уплътнение трябва да бъде напълно втвърдено, преди да се постави външното уплътнение 2. Размер А по-малък от 18 mm, създава труд­ности при приложението на уплътнител на вътрешната фуга
4. Размер А трябва да е с ширина минимум 18 mm, за да се улесни приложението на уплътнителя на вътрешната фуга 3. Външният уплътнител е положен върху под­вижната основа. Това ще доведе до неговото компрометиране предвид допълнителното натоварване.

 


В строителството или други области на приложение на улътнители, може да се срещнат множество специфични дизайни или изисквания към проектирането на фуги. Извършването на пълен преглед на всички възможни случаи е изключително обемна задача и предвид това, тук са разгледани най-често срещащите се казуси.

За допълнителна техническа подкрепа, молим свържете се с нас.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Дизайн на фуги, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Постоянен линк към тази тема: http://masterlinebg.com/bg/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%83%d0%b3%d0%b8/

Вашият коментар

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.