↑ Return to Лепила

Разпечатай това Страница

INSTA STIK – Строително лепило във вид на ПУ пяна

Описание

NSTA STIK® MP Fast Cure– Бързовтвърдяващо строително лепило във вид на ПУ пяна за топлоизолации, гипсокартон и други строителни материали

Многофункционално бързо втвърдяващо полиуретаново лепило във вид на пяна, специално разработено за залепване на екструдиран и експандиран пенополистирол, гипскартон и минерална вата към бетон, зидария, мазилка, дърво, метал, стъкло, битум и др. Може да се използва за всякакви операции за лепене на строителни материали и облицовки, както и за зидане с керамични, газобетонни или други блокчета. Залепва отлично към хоризонтални и вертикални повърхности. Предлага се във флакони за пистолет и ръчна работа.

Приложение

 • Залепване на топлоизолационни плоскости от EPS, XPS, MW (каменна вата) и други, върху практически всякакви строителни основи, включително метал, дърво, стъкло и битумни повърхности.
 • Залепване на топлоизолационни плоскости една към друга чрез химическа връзка, за преодоляване на големи неравности по основата.
 • Залепване на топлоизолационни плоскости без дюбелиране.
 • Залепване на гипсокартон директно върху стената или върху носеща конструкция от метални или дървени профили.
 • Залепване на дървени плоскости за облицовка на стени и други декоративни материали.
 • Залепване на декоративни фасадни елементи, без допълнително натоварване на основата.
 • Залепване на метал, дърво, стъкло и множество материали един към друг и в съчетание помежду им.
 • Залепване на облицовки от керамика, теракот, гнайс, гранитогрес, естествен камък, мрамор и други.
 • Залепване на EPDM хидроизолационни мембрани.
 • Залепване на зидарски блокове от практически всички познати материали.
 • Залепване на керамични, бетонови, битумни и други керемиди.
 • Идеален продукт за изграждане на топлоизолационни системи по алпийски метод.
 • Запълване на малки кухини, където се изисква ниско експандиране на пяната.
 • Подходящо за почти всички строителни операции свързани с лепене, особено когато се изисква висока производителност и скорост на изпълнение.
 • Не е подходящо за лепене на найлон.
 • Не се препоръчва лепене върху основи третирани с гипсова шпакловка или мазилка.

Предимстваjavascript:;

 • Бързо втвърдяване – от 3 до 5 минути.
 • Изпълнение на следваща операция (например шпакловане) след 60 минути
 • Чист монтаж без прах.
 • Работа без шум, вибрации и обезпокояване на обитателите на сградата.
 • Не изисква захранване с вода и електричество на строителния обект.
 • Ниско тегло, без натоварване на основата – многократно по-малка добавена тежест към системата в сравнение с конвенционалните лепила.
 • Компактна опаковка – не изисква големи складови помещения или транспортни средства.
 • Гъвкаво решение при избор на опаковка. Флакон за пистолет за работа на големи площи и флакон за ръчна работа с клапан за многократна употреба, подходящ за малки по обем работи.
 • Изключително лесно пренасане на обекта.
 • Готов за употреба продукт, спестяващ време и работна ръка за подготовка на лепилна смес.
 • Може да се използва многократно, до изчерпване на цялото количество без загуби.
 • Лепене в условия на влажно време.
 • Отлична устойчивост на вода и влага.
 • Висока якост на сцепление с множество основи.
 • Възможност за лепене без дюбелиране при здрави основи.
 • Осигурява химическа връзка между материали от синтетичен произход – например лепене на EPS към EPS и т.н.
 • Икономическа ефективност. Една опаковка от 750 мл. може да замести около 2 торби по 25 кг. циментово лепило.
 • Подобрява топлоизолационните характеристики на топлоизолационни системи. Без термомостове.
 • Залепва върху практически всякакви основи с изключение на найлон и повечето гипсови мазилки и шпакловки.
 • 4 до 5 пъти по-кратко време за изграждане на топлоизолационна система.
 • Невероятно широко приложение.

Технически характеристики

Характеристика Единица Стойност
Външен вид Полиуретанова пяна със светло жълт цвят
Получен обем лепило от флакон 750 мл. L 45 (около 120 метра лепилна линия с размер 2 х 2 см.)
Време след което не лепне min 4 до 5
Якост на сцепление при опън на експандиран пенополистирен (EPS) към:
бетон kN/m2 140
газобетон kN/m2 200
керамична тухла kN/m2 205
дърво kN/m2 135
стомана kN/m2 230
Якост на сцепление при опън на екструдиран пенополистирен (ХPS) към:
бетон kN/m2 212
газобетон kN/m2 185
керамична тухла kN/m2 331
дърво kN/m2 370
стомана kN/m2 180

РАЗХОД при относително равни основи (средно отклонение от равнинност в рамките на 2 сантиметра):

1. Лепене на плоскости от гипсокартон, дървесни частици и други с подобен размер: от 13 до 15 m2 в зависимост сложността на геометрията на предстенната обшивка.

2. Лепене на топлоизолационни плоскости от EPS, XPS или MW (минерална вата): от 8 до 10 m2  – лепене без подлепване на плоскост върху плоскост.

Забележка: Разликата в площта върху която може да се залепи гипсокартон или топлоизолационни плоскости се получава от по-големият брой топлоизолационни плоскости, които са необходими за покриване на площта която може да покрие една плоскост гипсокартон и по-дългата лепилна линия необходима за нанасяне на лепило по периферията на всяка топлоизолационна плоскост.

РАЗХОД при зидане със зидарски блокчета:

В зависимост от вида, размерите на зидарските блокчета и вида на зидарията, може да се изпълни различен обем зидария. При блокчета с по-голям размер се нанасят 2 лепилни линии, а при стандартни единични блокчета само една лепилна линия. С един флакон от 750 мл., може да се получи около 120 метра лепилна линия с размер 2 х 2 сантиметра.

РАЗХОД при лепене на керемиди:

Разходът на лепило в този случай зависи силно от геометрията на керемидите. Лепилото се нанася като линия с размер максимум 2 х 2 сантиметра върху носещата скара и на точки с размер максимум 2 х 2 сантиметра на контактните повърхности между отделните керемиди при тяхното застъпване. С един флакон от 750 мл., може да се получи около 120 метра лепилна линия с размер 2 х 2 сантиметра.

Начин на работа

Подготовка на основата
Основите трябва да са здрави, обезпрашени, обезмаслени и без други замърсявания които може да влошат адхезията. За разлика от уплътнителните полиуретанови пени, в този случай не се изисква предварително навлажняване на основата. Подпухнали стари покрития от бои или вароциментови мазилки, трябва да бъдат отстранени до здрава основа.
Препоръчитено е неравности по-големи от средно 2 сантиметра, да бъдат компенсирани предварително с хастарна мазилка или друг подходящ разтвор.
Не се препоръчва работа върху основи от гипсова мазилка или шпакловка, тъй като такива основи продължават да отделят прах дори сле няколкократно почистване

Грундиране
Не се изисква

Маскиране на съседните повърхности
В случай, че се работи над повърхности, които може да бъдат замърсени със случайно попаднала пяна, те трябва да се защитят с найлоново фолио или друго подходящо плътно покритие.

Нанасяне на лепилото
Използвайте приложените към флакона предпазни средства за защита на ръцете.

Флакон за пистолет
Разклатете енергично флакона в продължение на около 30 секунди. Проверете дали регулиращият винт на пистолета е навит така, че да блокира спусъка на пистолета. Навийте флакона на адаптера на пистолета. Обърнете флакона с дъното нагоре, развийте регулиращият винт на пистолета на 2 оборота и екструдирайте малко количество пяна в съд за отпадаци, като същевременно настроите дебита с винта. Нанесете лепилна линия с размер максимум 2 х 2 см.  върху една от основите чрез натискане на спусъка на пистолета. Препоръчително е дюзата на пистолета да е в близост до основата, за да се осигури по-добър контакт на пяната с нея при нанасяне. Дюзата трябва да е насочена под малък ъгъл срещу нанасяната пяна.

При кратко прекъсване на работа и ако във флакона има неизразходвана пяна, не го развивайте от пистолета, само затегнете регулиращият винт. В края на дюзата на пистолета е възможно да се образува малко количество втвърдена пяна. Не го отстранявайте до подновяването на работа. В случай, че дюзата има пропуск на налягане, това количество втвърдена пяна, ще послужи като бариера за контакт с атмосферната влага.

При подновяване на работата, разклатете флакона енергично, отстранете внимателно втвърдената пяна от дюзата (ако има такава), развийте регулиращият винт, екструдирайте малко количество пяна в съд за отпадъци, като същевременно настроите дебита на пяната с винта.

При изпразване на флакона и в случай, че работата трябва да продължи, веднага го заменете с нов. Препоръчително е преди замяната на флаконите, регулиращият винт да се завие, така че да блокира спусъка на пистолета с цел предотвратяване на случайно натискане и злополука.

Флакон за ръчна работа
Разклатете енергично флакона в продължение на около 30 секунди. Навийте накрайника на вентила. Обърнете флакона с дъното нагоре и насочете накрайника към основата. Нанесете лепилна линия с размер максимум 2 х 2 см. върху една от основите. Чрез внимателно натискане на спусъка регулирайки дебита.

Специалната конструкция и високотехнологичните материали на клапана и накрайника позволяват многократно прекъсване на работата за продължителен период от време (около 2 месеца след първата употреба при правилно сглобяване). Веднага след приключване на нанасянето на пяна, огънете тръбичката на накрайника както е показано на фигурката в ляво и я присъединете към малкия щуцер над спусъка. В случай, че в зоната на присъединяване на тръбичката към малкия щуцер се появи и втвърди малко количество пяна, е препоръчително тя да не се отстранява до следващата употреба. В периода на съхранение след прекъсване на работата, в тръбичката ще се образува полупрозрачен състав. Това не е дефект. При подновяване на работа, разединете тръбичката внимателно от малкият шуцер (без да упражнявате прекомерна сила) и ако в нейният край има втвърдена пяна, изрежете втвърдената част с помощта на макетен нож.

Лепилна линия
Лепилото се нанася върху една от основите за лепене. Предвид това, че лепилото втвърдява при контакт с атмосферна влага и че атмосферните условия са променливи, е препоръчително преди започване на работа да се тества времето за образуване на повърхностна ципа. Не се допуска лепене след като лепилото вече е образувало ципа. По-висока влажност означава по-кратко време за образуване на ципа.
При нанасяне върху плоскостта, е препоръчително лепилото да се полага по цялата периферия на около 3 – 4 сантиметра от външния ръб и допълнително по средата във вид на буквата “W” или като допълнителни три лепилни линии. Трябва да се внимава лепилото да се нанася така, че след притискане на плоскостта то да не излиза в страни и да не запълва фугите.
При нанасяне на лепило по основата върху която ще се лепи плоскостта, се полагат вертикални лепилни линии на разстояние от около 10 см. една от друга. Нанасяйте лепило върху площ, която ще покриете в рамките на 3 до максимум 5 минути в зависимост от атмосферните условия. Когато ще се лепят по-тежки детайли (например каменна вата с плътност 130 кг/м3), лепилните линии трябв да са на разстояние около 5 см. една от друга.

За лепене на тесни детайли, използвайте метода на нанасяне на лепилни линии.

За лепене на зидарски блокове, нанасяйте по две лепилни линии по дължината на зидарския блок.

След залепване на детайлите, лепилото трябва да покрива минимум 40% от площта.

Не се препоръчва нанасяне на лепилото на топки.

Лепене
Най-добри резултати се постигат при работа в екип – един работник нанася лепило и един работник лепи и нивелира плоскостите.
При самостоятелна работа, работникът може да нанесе лепило върху три плоскости, след което да започне лепене от първата плоскост и т.н.
След като се залепят 5 – 6 плоскости, е препоръчително да се проверява нивелацията с помощта на мастар с дължина 3 метра.
Важно  е да се спазват всички правила за изграждане на топлоизолационна система.

Преодоляване на големи неравности
Ако основата има неравности над средно 2 сантиметра, е препоръчително те да се компенсират с плоскости с различна дебелина.
При особено големи неравности, може да се изпозлва метода на “подлепване” на плоскост към плоскост. За разлика от циментовите лепила, в случая се осъществява много здрава химическа връзка между плоскостите, което прави метода абсолютно допустим.
В никакъв случай не трябва неравностите да се компенсират с лепило. Дебело нанесеното лепило ще затрудни или ще направи невъзможно пълното втвърдяване и освен това ще доведе до повишен разход на материал.

Почистване
Случайно попаднала върху незащитени повърхности, работното облекло, както и екипировката пяна, може да се почисти преди да е втвърдила с чистител за невтвърдена полиуретанова пяна Great Stuff® Pro Gun Cleaner или MasterClean® PU Cleaner, като се спазват стриктно предписанията за работа с посоченият почистващ продукт.

Втвърдена полиуретанова пяна се почиства само механично, като трябва да се внимава да не се повреди почистваната повърхност. Изрежете втвърдената пяна много внимателно и възможно най-близо до основата. След това изстържете остатъка с метален, еластичен и средно остър предмет, по начин който няма да въздейства на почистваната основа. Предварителната обработка на остатъка от втвърдената пяна с пара, ще подпомогне нейното почистване (убедете се, че почистваната повърхност издържа на високата температура на парата). За да се избегне рискът от почистване на втвърдена пяна, винаги почиствайте пяната още докато е прясна.

При приклюване на работа или прекъсване на полагането за по-дълъг период от време (около и над 1 седмица) и ако във флакона има неизползвана пяна, развийте флакона от пистолета и почистете вентила му като изпозлвате адаптера за ръчна работа на чистителя. При почистването дръжте флакона пяна с дъното нагоре, за да позволите на разтворената пяна да се стече извън вентила. В противен случай разтворената пяна може да се втвърди и да блокира вентила.

Веднага след свалянето и почистването на флакона с пяна, почистете адаптера на пистолета от външната страна. след което отсранете адаптера за ръчна употреба от флакона на чистителя и навийте чистителя на вентила на пистолета. Екструдирайте чистител в празен съд за отпадъци с няколко кратки натискания на спусъка на пистолета. Имайте предвид, че при първото натискане на спусъка, от пистолета ще се екструдира известно количество пяна. Когато от пистолета се разпръсква прозрачен чистител, почистването е приключило.

Когато флаконът ще се изпозлва отново, задължително проверете дали няма втвърдена пяна във вентила преди да го навиете на пистолета. В случай, че все пак има втвърдена пяна, я отстранете много внимателно за да предотвратите запушването на адаптера на пистолета, като следите да не натиснете клапана. При отсраняването на втвърдената пяна, вентилът в никакъв случай не трябва да е насочен към работника. Използвайте предпазни очила.

За повече подробности относно приложенията и начина на работа, молим свържете се с нас или посетете страницата Как да работим с INSTA STIK“.

Полезни съвети

 • Избягвайте нанасянето на дебела лепилна линия. Това може да доведе до нежелано експандиране на пяната. В случай, че е нанесено дебело лепило, залепете детайла, като го приплъзнете леко по основата.
 • В случай, че залепената топлоизолационна плоскост потъне навътре, не се опитвайте да я изтегляте с ръка. Пробийте плоскостта с накрайника на пистолета и екструдирайте малко количество пяна, която ще изнесе плоскостта навън.
 • Избягвайте работа върху силно нагрети повърхности или под директно слънчево греене. В топло време е препоръчително да планирате работата за ранните сутрешни и късните следобедни часове.
 • При работа в хладно време, съхранявайте флаконите при стайна температура преди употреба.
 • При лепене върху вертикална основа, оставете първият ред да втвърди напълно (около 60 минути при нормални условия)
 • Във влажно време лепилото втвърдява по-бързо, а при условия на по-ниска влажност времето за втвърдяване се увеличава.
 • Винаги правете предварителен тест за времето за образуване на ципа преди започване на работа в следващият работен ден.
 • При работа с флакон за ръчна работа, дозирайте лепилото много внимателно, тъй като за разлика от пистолетната пяна тук регулирането на дебита е по-трудно.
 • След поставяне на флакон на пистолет който преди това е бил почистен с чистител, екструдирайте малко количество пяна в съд за отпадъци преди започване на работа. Възможно е в пистолета да е останало малко количество чистител, който ще повреди плоскости със синтетичен произход.
 • След приключване на работа, уплътнете цялата горна фуга между плоскостите и стената, за да се предотврати навлизането на прах и други замърсявания.

Внимание

 • Преди започване на работа отстранете всички източници на огън, искри и висока температура. Флаконът съдържа силно запалим газ.
 • Използвайте лични предпазни средства за тялото, очите и ръцете
 • Пазете флаконите от замръзване или директно слънчево греене по време на складиране или транспортиране
 • Съхранявайте флаконите само изправени с вентила нагоре.
 • Веднъж отворен за употреба, флаконът за пистолет трябва да се използва в рамките на четири седмици.
 • Флаконите съдържат продукт под високо налягане. Не пробивайте и не изгаряйте флаконите дори след тяхното изпразване.
 • Ако пластмасовият накрайник е залепнал към адаптора на пистолета , не прилагайте сила за да го разхлабите, тъй като има опасност да счупите клапана и това да доведе до неконтролирано изтичане на материал от флакона.
 • Ако екструзията е затруднена, не правете опити да повредите флакона, за да извлечете насилствено пяната от него.
 • Не насочвайте струята на пяната към хора, животни, растения и други живи организми.

Документация

Техническо описание Техническо описание
Лист с данни за безопасност Лист с данни за безопасност ръчна
Лист с данни за безопасност Лист с данни за безопасност пистолетна
Опаковка 12 х 750 мл. флакон за пистолет
12 х 750 мл. флакон за ръчна работа с клапан за многократна употреба
Срок на годност 12 месеца от датата на производство

Изтеглете брошура “INSTA STIK” в PDF формат


Видео

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
INSTA STIK - Строително лепило във вид на ПУ пяна, 8.5 out of 10 based on 10 ratings

Постоянен линк към тази тема: http://masterlinebg.com/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%be%d0%b4/%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0/insta-stik-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83-%d0%bf%d1%8f%d0%bd%d0%b0/

Вашият коментар

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.