Разпечатай това Страница

Great Stuff Pro Gaps & Cracks – Професионална пистолетна пяна

Описание

Great Stuff® Pro Gaps & Cracks е еднокомпонентна полиуретанова професионална пистолетна пяна, втвърдяваща се от влагата. Отличен продукт за запълване на фуги, кухини, пукнатини и отвори. Контролирано експандиране, без мехaнично натоварване на рамките при монтаж на врати и прозорци. Подходяща за професионална употреба.

Приложение

 • За запълване на отвори, фуги, пукнатини и кухини в различни строителни
  материали.
 • За намаляване и контролиране пропускането на въздух в сградата, при което
  се постига и добра шумоизолация.
 • За монтаж и изолация на касите на врати и прозорци.
 • За монтаж и уплътнение на тръбопроводи или кабели, преминаващи през зидария и
  други преградни стени.
 • Изолация на водопроводни тръби.

Предимства

 • Еднокомпонентна пяна, на база полиуретанов преполимер, втвърдяващ от влагата.
 • Пропелентът е смес, която не съдържа CFC, HCFC, FC и HFC.
 • Лесна за употреба
 • Минимална подготовка за работа
 • Лесна за обработка (може да се реже, шлайфа, пробива и измазва с циментови,гипсови или акрилни шпакловки)
 • Втвърдената пяна е абсолютно безвредна
 • Устойчива на масла, грес и горива
 • Устойчива на морска вода
 • Прилепва към почти всички строителни материали, освен полиетилен Teflon®, масла и греси
 • Не изисква особена предварителна подготовка на повърхността
 • Контролирано експандиране
 • Може да се реже след около 20 минути

Технически характеристики

Характеристика Единица Стойност
Плътност при свободно разширение kg/m3 15
Плътност във фуга 3 см. kg/m3 20
Цвят Светло жълт
Запълван обем (флакон 750 мл.) L 45
Време след което не лепне min 10
Време след което може да се реже min 23
Якост на опън N/cm2 8
Якост на натиск N/cm2 5
Якост на срязване N/cm2 5
Стабилност на размера % ≤ 10

Начин на работа

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде здрава, обезпрашена и обезмаслена. Полиуретановата пяна втвърдява от атмосферната влага. Предварителното навлажняване на повърхностите с водна мъгла, ще спомогне за по-правилното експандиране и втвърдяване на пяната.

Грундиране
Не се изисква.

Маскиране на съседни повърхности
При правилно запълване на кухини или отвори, не е необходимо маскиране на съседните повърхности. За по-голяма сигурност и по-чиста работа, особено ако се очаква пяната да експандира извън обема на кухината, може да маскирате (предпазите) съседните повърхности с хартиено тиксо, което се отстранява след като приключи първоначалното втвърдяване на пяната. В случай, че се работи над повърхности, които може да бъдат замърсени със случайно попаднала пяна, те трябва да се защитят с найлоново фолио или друго подходящо плътно покритие.

Инструменти
Great Stuff® Gaps & Cracks се нанася с пистолет за полиуретанова пяна. Използването на професионални пистолети за работа с никелирано или тефлоново покритие, улеснява прецизността на работа и поддръжката на екипировката.
За изрязване на полиуретановата пяна се изпозлва макетен нож. За шлайфане на изрязаната пяна е необходим ръчен шлайф, на който се монтира абразивен лист (шкурка)

Нанасяне
Използвайте приложените към флакона предпазни средства за защита на ръцете. Навлажнете основата с воден спрей, като внимавате да не се образуват локви или стичаща се вода.

Разклатете енергично флакона в продължение на около 30 секунди. Проверете дали регулиращият винт на пистолета е навит така, че да блокира спусъка на пистолета. Навийте флакона на адаптера на пистолета. Обърнете флакона с дъното нагоре, развийте регулиращият винт на пистолета на 2 оборота и екструдирайте малко количество пяна в съд за отпадаци, като същевременно настроите дебита с винта. Нанесете пяна  в кухината чрез натискане на спусъка на пистолета, в обем който да запълни около половината от кухината. Препоръчително е дюзата на пистолета да е в близост до основата, за да се осигури по-добър контакт на пяната с нея при нанасяне. Дюзата трябва да е насочена под малък ъгъл срещу нанасяната пяна. Оставете пяната да експандира (да се разшири).

При вертикални кухини, нанасяйте пяната в посока отдолу-нагоре, така че вече нанесеният материал да поддържа пяната която се нанася след него. Кухини по-големи от 3 сантиметра се запълват на няколко слоя, като всеки нанесен слой трябва да е втвърдил и да се навлажни преди нанасянето на следващият.

Широки диаметрални кухини се запълват на няколко слоя, като нанасянето на отделните слоеве започва от средата на кухинта към периферията. Времето за втвърдяване на дебело нанесена пяна се удължава в зависимост от нанесеният обем. Разклащайте флакона от време на време в процеса на работа.

При кратко прекъсване на работа и ако във флакона има неизразходвана пяна, не го развивайте от пистолета, само затегнете регулиращият винт. В края на дюзата на пистолета е възможно да се образува малко количество втвърдена пяна. Не го отстранявайте до подновяването на работа. В случай, че дюзата има пропуск на налягане, това количество втвърдена пяна, ще послужи като бариера за контакт с атмосферната влага.

При подновяване на работата, разклатете флакона енергично, отстранете внимателно втвърдената пяна от дюзата (ако има такава), развийте регулиращият винт, екструдирайте малко количество пяна в съд за отпадъци, като същевременно настроите дебита на пяната с винта.

При изпразване на флакона и в случай, че работата трябва да продължи, веднага го заменете с нов. Препоръчително е преди замяната на флаконите, регулиращият винт да се завие, така че да блокира спусъка на пистолета с цел предотвратяване на случайно натискане и злополука.

Почистване
Случайно попаднала върху незащитени повърхности, работното облекло, както и екипировката пяна, може да се почисти преди да е втвърдила с чистител за невтвърдена полиуретанова пяна Great Stuff® Pro Gun Cleaner, като се спазват стриктно предписанията за работа с посоченият почистващ продукт.

Втвърдена полиуретанова пяна се почиства само механично, като трябва да се внимава да не се повреди почистваната повърхност. Изрежете втвърдената пяна много внимателно и възможно най-близо до основата. След това изстържете остатъка с метален, еластичен и средно остър предмет, по начин който няма да въздейства на почистваната основа. Предварителната обработка на остатъка от втвърдената пяна с пара, ще подпомогне нейното почистване (убедете се, че почистваната повърхност издържа на високата температура на парата). За да се избегне рискът от почистване на втвърдена пяна, винаги почиствайте пяната още докато е прясна.

При приклюване на работа или прекъсване на полагането за по-дълъг период от време (около и над 1 седмица) и ако във флакона има неизползвана пяна, развийте флакона от пистолета и почистете вентила му като изпозлвате адаптера за ръчна работа на чистителя. При почистването, дръжте флакона пяна с дъното нагоре, за да позволите на разтворената пяна да се стече извън вентила. В противен случай разтворената пяна може да се втвърди и да блокира вентила.

Веднага след свалянето и почистването на флакона с пяна, почистете адаптера на пистолета от външната страна, след което отсранете адаптера за ръчна употреба от флакона на чистителя и навийте чистителя на вентила на пистолета. Екструдирайте чистител в празен съд за отпадъци с няколко кратки натискания на спусъка на пистолета. Имайте предвид, че при първото натискане на спусъка, от пистолета ще се екструдира известно количество пяна. Когато от пистолета се разпръсква прозрачен чистител, почистването е приключило.

Когато флаконът ще се изпозлва отново, задължително проверете дали няма втвърдена пяна във вентила преди да го навиете на пистолета. В случай, че все пак има втвърдена пяна, я отстранете много внимателно за да предотвратите запушването на адаптера на пистолета, като следите да не натиснете клапана. При отсраняването на втвърдената пяна, вентилът в никакъв случай не трябва да е насочен към работника. Ипзолзвайте предпазни очила.

Механична обработка
За да се оформи равна повърхност на втвърдената пяна преди измазване със следващ продукт, същата се изрязва с помощта на макетен нож. При прекомерно експандирала пяна е препоръчително изрязването да стане на няколко слоя, което ще позволи по-прецизно изрязване на последния слой, с цел оформяне на възможно най-равна повърхност за нанасяне на кит или шпакловка. Препоръчително е изрязаната пяна да се шлайфа преди нанасяне на следващо покритие, за да се оформи гладка основа.

Полезни съвети

 • Задължително осигурете чистител за невтвърдена полиуретанова пяна на работното място.
 • Не упражнявайте прекомерна сила при навиването на флакона към пистолета.
 • Да не се работи под директно слънчево греене, силно нагрети повърхности или заскрежени основи.
 • При работа в хладно време, съхранявайте флаконите при стайна температура преди започване на работа.
 • Оптималната температура за работа е около +20оС. Препоръчително е в горещо време да планирате употреба в сутрешните и късните следобедни часове.
 • В случай, че ще се наложи запълване на кухини в труднодостъпни места, е препоръчително да осигурите на работното място необходимото количество пяна за работа във всички посоки Great Stuff® Pro All Direction.
 • Винаги дръжте флакона с дъното нагоре. В противен случай, движещия газ ще се изчерпи преди да сте използвали целия обем пяна. Неправилното положение на флакона, ще повлияе негативно и на качеството на полаганата пяна.
 • Обработете и защитете втвърдената пяна от директно слънчево греене (UV радиация) възможно най-скоро, за да я предпазите от необратима деградация. Обикновено само нанасянето на минимум 2 слоя бояджийско покритие е достатъчно за да предпази пяната, но за по-добра механична устойчивост, по-естетичен външен вид и по-сигурна защита от UV радиация, е препоръчително изрязаната пяна да се измаже с продукт съобразен със следващата строителна операция – акрилен кит или шпакловка в интериора, или шпакловка на циментова основа в екстериора.
 • Опазването на околната среда е от особено значение. Изхвърляйте отпадъците от Вашата работа разделно, на определените за това места.

Внимание

 • Преди започване на работа отстранете всички източници на огън, искри и висока температура. Флаконът съдържа силно запалим газ.
 • Използвайте лични предпазни средства за тялото, очите и ръцете
 • Пазете флаконите от замръзване или директно слънчево греене по време на складиране или транспортиране
 • Съхранявайте флаконите само изправени с вентила нагоре.
 • Веднъж отворен за употреба, флаконът за пистолет трябва да се използва в рамките на четири седмици.
 • Фалконите съдържат продукт под високо налягане. Не пробивайте и не изгаряйте флаконите дори след тяхното изпразване.
 • Ако пластмасовият накрайник на флакона е залепнал към адаптора на пистолета, не прилагайте сила за да го разхлабите, тъй като има опасност да счупите клапана и това да доведе до неконтролирано изтичане на материал от флакона.
 • Ако екструзията е затруднена, не правете опити да повредите флакона, за да извлечете насилствено пяната от него.
 • Не насочвайте струята на пяната към хора, животни, растения и други живи организми.

Документация

Техническо описание Техническо описание
Лист с данни за безопасност Лист с данни за безопасност
Опаковка 12 х 750 мл.
Срок на годност 12 месеца от датата на производство
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Great Stuff Pro Gaps & Cracks - Професионална пистолетна пяна, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Постоянен линк към тази тема: http://masterlinebg.com/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%be%d0%b4/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8-great-stuff-pro/great-stuff-pro-gaps-cracks-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8f%d0%bd%d0%b0/

Вашият коментар

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.