Разпечатай това Страница

MasterFoam – Ръчна полиуретанова пяна

Описание

MasterFoam® Straw е висококачествена ръчна полиуретанова пяна за употреба на открито и закрито. След втвърдяване образува здрава връзка и перфектно уплътнение с еднородна плътна структура. Предлага се в три различни опаковки, подходящи за работа с различни обеми и оптимизация на разходите. Не изисква специална екипировка за нанасяне.

Приложение

 • Ръчна полиуретанова пяна за фиксиране и уплътнение на рамки на врати и прозорци
 • Ръчна полиуретанова пяна за уплътнение на отвори в зидарията при преминаване на тръбопроводи
 • Ръчна полиуретанова пяна за запълване на фуги между строителни конструкции
 • Ръчна полиуретанова пяна за изолация на водопроводни тръби  и кабели
 • Ръчна полиуретанова пяна за запълване на всякакви кухини, пукнатини и отвори.

Предимства

 • Еднокомпонентна пяна, на база полиуретанов преполимер, втвърдяващ от влагата.
 • Пропелентът е смес, която не съдържа CFC, HCFC, FC и HFC.
 • Лесна за употреба
 • Минимална подготовка за работа
 • Лесна за обработка (може да се реже, шлайфа, пробива и измазва с циментови,гипсови или акрилни шпакловки)
 • Втвърдената пяна е абсолютно безвредна
 • Устойчива на масла, грес и горива
 • Устойчива на морска вода
 • Прилепва към почти всички строителни материали, освен полиетилен Teflon®, масла и греси
 • Не изисква особена предварителна подготовка на повърхността
 • Пяна за работа без пистолет
 • Може да се реже след 20 минути

Технически характеристики

Характеристика Единица Стойност
Плътност kg/m3 18 ± 2
Клас на горимост В3
Якост на опън N/cm2 9
Способност за удължаване % 25
Якост на срязване N/cm2 5
Якост на натиск  N/cm2  4
Температура на съхранение  оС  +5
Време на втвърдяване  min около 10
Време на втвърдяване за рязане  min 15 ÷ 20
Време на пълно втвърдяване  h  5 ÷ 8

Начин на работа

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде здрава, обезпрашена и обезмаслена. Полиуретановата пяна втвърдява от атмосферната влага. Предварителното навлажняване на повърхностите с водна мъгла, ще спомогне за по-правилното експандиране и втвърдяване на пяната.

Грундиране
Не се изисква.

Маскиране на съседни повърхности
При правилно запълване на кухини или отвори, не е необходимо маскиране на съседните повърхности. За по-голяма сигурност и по-чиста работа, особено ако се очаква пяната да експандира извън обема на кухината, може да маскирате (предпазите) съседните повърхности с хартиено тиксо, което се отстранява след като приключи първоначалното втвърдяване на пяната. В случай, че се работи над повърхности, които може да бъдат замърсени със случайно попаднала пяна, те трябва да се защитят с найлоново фолио или друго подходящо плътно покритие.

Нанасяне
Използвайте приложените към флакона предпазни средства за защита на ръцете. Навлажнете основата с воден спрей, като внимавате да не се образуват локви или стичаща се вода. Разклатете енергично флакона в продължение на около 30 секунди. Навийте сламката на вентила. Обърнете флакона с дъното нагоре и насочете накрайника към кухината. Нанесете пяна чрез внимателно натискане на спусъка регулирайки дебита, в обем който да запълни около половината от кухината. Оставете пяната да експандира (да се разшири). При вертикални кухини, нанасяйте пяната в посока отдолу-нагоре, така че вече нанесеният материал да поддържа пяната която се нанася след него. Кухини по-големи от 3 сантиметра се запълват на няколко слоя, като всеки нанесен слой трябва да е втвърдил и да се навлажни преди нанасянето на следващият. Широки диаметрални кухини се запълват на няколко слоя, като нанасянето на отделните слоеве започва от средата на кухинта към периферията. Времето за втвърдяване на дебело нанесена пяна се удължава в зависимост от нанесеният обем. Разклащайте флакона от време на време в процеса на работа.

Почистване
Случайно попаднала върху незащитени повърхности или работното облекло пяна, може да се почисти преди да е втвърдила с чистител за невтвърдена полиуретанова пяна MasterClean® PU или Great Stuff® Pro Gun Cleaner, като се спазват стриктно предписанията за работа с посочените почистващи продукти. Втвърдена полиуретанова пяна се почиства само механично, като трябва да се внимава да не се повреди почистваната повърхност. Изрежете втвърдената пяна много внимателно и възможно най-близо до основата. След това изстържете остатъка с метален, еластичен и средно остър предмет, по начин който няма да въздейства на почистваната основа. Предварителната обработка на остатъка от втвърдената пяна с пара, ще подпомогне нейното почистване (убедете се, че почистваната повърхност издържа на високата температура на парата). За да се избегне рискът от почистване на втвърдена пяна, винаги почиствайте пяната още докато е прясна.

Механична обработка
За да се оформи равна повърхност на втвърдената пяна преди измазване със следващ продукт, същата се изрязва с помощта на макетен нож. При прекомерно експандирала пяна е препоръчително изрязването да стане на няколко слоя, което ще позволи по-прецизно изрязване на последния слой с цел оформяне на възможно най-равна повърхност за нанасяне на кит или шпакловка. Препоръчително е изрязаната пяна да се шлайфа преди нанасяне на следващо покритие с цел постигане на гладка основа.

Полезни съвети

 • Задължително осигурете чистител за невтвърдена полиуретанова пяна на работното място.
 • Да не се работи под директно слънчево греене, силно нагрети повърхности или замръзнали основи.
 • При работа в хладно време, съхранявайте флаконите при стайна температура преди започване на работа.
 • Оптималната температура за работа е около +20оС. Препоръчително е в горещо време да планирате употреба в сутрешните и късните следобедни часове.
 • Подгответе се да изпозлвате цялото количество пяна от флакона в рамките на максимум 30 минути. Този вентил не позволява многократно използване на пяната. Изберете най-подходящата опаковка (300, 500 или 750 мл.) в зависимост от обема на планираната работа. Един флакон от 750 мл. ще запълни след експандиране около 40 литра обем. Това ще спести разходи за материал от неизползвана пяна. В случай, че предвиждате работа с ръчна пяна и прекъсване на работата, най-подходящия избор на продукт е MasterFoam® Safety Valve.
 • В случай, че ще се наложи запълване на кухини в труднодостъпни места, е препоръчително да осигурите на работното място необходимото количество пяна за работа във всички посоки Great Stuff® Pro All Direction.
 • Винаги дръжте флакона MasterFoam® с дъното нагоре по време на работа. В противен случай, движещия газ ще се изчерпи преди да сте използвали целия обем пяна. Неправилното положение на флакона, ще повлияе негативно и на качеството на полаганата пяна.
 • Обработете и защитете втвърдената пяна от директно слънчево греене (UV радиация) възможно най-скоро, за да я предпазите от необратима деградация. Обикновено само нанасянето на минимум 2 слоя бояджийско покритие е достатъчно за да предпази пяната, но за по-добра механична устойчивост, по-естетичен външен вид и по-сигурна защита от UV радиация, е препоръчително изрязаната пяна да се покрие с продукт съобразен със следващата строителна операция – акрилен кит или шпакловка в интериора, или шпакловка на циментова основа в екстериора.
 • Опазването на околната среда е от особено значение. Изхвърляйте отпадъците от Вашата работа разделно, на определените за това места.

Внимание

 • Преди започване на работа отстранете всички източници на огън, искри и висока температура. Флаконът съдържа силно запалим газ.
 • Защитете ръцете с приложените към флакона предпазни ръкавици
 • Препоръчително е да се защитят очите с предпазни очила, особено ако се работи над тяхното ниво
 • Пазете флаконите от замръзване или директно слънчево греене по време на транспортиране и складиране
 • Съхранявайте флаконите само изправени с вентила нагоре.
 • Флаконите съдържат продукт под високо налягане. Не пробивайте и не изгаряйте флаконите дори след тяхното изпразване.
 • Не насочвайте струята на пяната към хора, животни, растения и други живи организми.

Документация

Техническо описание Техническо описание
Лист с данни за безопасност Лист с данни за безопасност
Опаковка 12 х 750 мл.
12 х 500 мл.
12 х 300 мл.
Срок на годност 12 месеца от датата на производство
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
MasterFoam - Ръчна полиуретанова пяна, 10.0 out of 10 based on 5 ratings

Постоянен линк към тази тема: http://masterlinebg.com/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%be%d0%b4/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8-masterfoam/masterfoam-%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%8f%d0%bd%d0%b0/

Вашият коментар

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.